Aktien

Aktiekapital

NewCap Holding A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551, svarende til 125.997.102 aktier á nominelt DKK 0,50. Der er kun én aktieklasse, og andelen af kapitalen svarer til stemmeandelen. I 2016 blev der udstedt i alt 7.106.842 nye aktier á DKK 0,50, svarende til en nominel kapitalforhøjelse på DKK 3.553.421 eller 5,64% af selskabets totale udestående aktiekapital på fuldt udvandet basis.

Aktionærstruktur

Pr. 30. juni 2017 havde NewCap 1.773 navnenoterede aktionærer, der ejede 73,49% af aktiekapitalen. De tre største aktionærer ejer tilsammen 43,16% af den navnenoterede aktiekapital. Ifølge værdipapirhandelsloven §29 har nedenstående anmeldt en aktiebesiddelse på mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerne.

Storaktionærer

Aktionær

Kapital
DKK

Aktier

Andel af
navnenoteret
kapital
Andel af
kapital
Driftsselskabet Af 28.12.2001 A/S,
Århus
12.075.439 24.150.878 26,08% 19,17%
Terra Nova A/S, Helsingør   10.861.050   21.722.100 23,46% 17,24%
Investeringsforeningen Fundamental
Invest Stock Pick, Frederiksberg
4.250.832 8.501.664 9,18% 6,75%

 

Ved at følge nedenstående link til Nasdaq OMX Copenhagen kan du få et overblik over NewCap Holding A/S aktiens kurs dag for dag.

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3326