Finanskalender

NewCap’s finanskalender for regnskabsåret 2017.

I nedenstående tabel kan du se datoerne for offentliggørelse af regnskabsårets meddelelser samt afholdelse af ordinære generalforsamlinger.

Offentliggørelse:
Årsrapport 2016

14. marts 2017

Afholdelse:
Ordinær generalforsamling
(Emner som ønskes optaget på dagsorden for generalforsamling indgives til bestyrelsen senest den 25. februar 2015)

05. april 2017
kl. 15:30

Offentliggørelse:
Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2017
23. august 2017
Offentliggørelse:
Periodemeddelelse for 3. kvartal 2017

23. november 2017


Periodemeddelelser

Ledelsen i NewCap Holding A/S har besluttet fremover, at offentliggøre periodemeddelelser for 1. og 3. kvartal og som konsekvens heraf, opdateret finanskalenderen for 2017 med offentliggørelse af periodemeddelelse for 3. kvartal 2017.