Om NewCap

NewCap Holding A/S har en stærk position på det voksende marked for kapitalforvaltning, rådgivning om opsparing og forsikringsformidling i Sverige.

Det er koncernens forretningside, at møde både privatpersoners og virksomheders behov med et bredt produkt-, ydelses- og serviceudbud og med en lokal forandring.

Koncernens væsentligste forretningsområder udføres gennem de 100% ejede svenske selskaber Monyx Asset Management AB, Monyx AB og iZave AB. Selskaberne har hovedkontor i Stockholm og er repræsenteret over det meste af Sverige.

Monyx

Monyx omfatter Koncernens aktiviteter indenfor kapitalforvaltning og opsparingsprodukter, samt forsikringsmægler- og forsikringsformidling, herunder aktiviteter indenfor systemudvikling, infrastruktur og service.

De primære forvaltningsaktiviteter drives gennem Monyx Asset Management AB (tidligere Monyx Financial Group AB), der en uafhængig svensk kapitalforvalter som blev etableret i 2003. Selskabet har tilladelse fra Finansinspektionen til at drive værdipapirhandelsselskab (Värdepapperbolag). Strategien er at tilbyde kunder strategifonde indenfor forskellige risikomandater, samt singlestrategifonder for udvalgte markeder. Målet er at være førende på allokering uanset hvilken type forvaltning, det handler om.

Aktiviteter vedrørende forsikringsmæglere er samlet i Monyx AB, der ejer flere forsikringsmæglervirksomheder helt eller delvist. Disse selskaber tilbyder kunderne forskellige typer af forsikrings- og opsparingstilbud og sikrer distributionskraften mod markedet. Forretningsområdet fokuserer også på at tilbyde den bedste infrastruktur for forsikringsmæglervirksomheder, hvilket giver merværdi i flere dele af værdikæden og understøtter udvikling af en samlet forretningsmodel for koncernen.

En række koncernfunktioner er nu samlet i Monyx AB og omfatter bl.a. økonomi- og regnskabsvæsen, risiko og compliance m.v., og har til opgave at identificere og realisere synergieffekter og potentiale for stordriftsfordele.

Alle aktiviteter ledes af Johan Wagman (VD) og Emil Westgren (CFO), der også udgør koncernledelsen af de svenske forretningsaktiviteter.

iZave (tidligere Cerberus AB)

iZave omfatter de erhvervede aktiviteter i Cerberus AB og datterselskaber, der alle i marts 2017 har ændret navn til iZave for at tydeliggøre fokus på opsparing og opbygning af en moderne investeringsplatform i kombination med personlig rådgivning. iZave aktiviteterne har en stærk distributionskraft og tilbyder blandt andet ydelser indenfor investeringsrådgivning, forsikringsformidling og diskretionær porteføljeforvaltning overfor privatpersoner og virksomheder. iZave AB har tilladelse fra Finansinspektionen til at drive værdipapirhandelsselskab (Värdepapperbolag).

Kapitalforvaltning er grundstammen

Forvaltning af kundernes opsparing er grundstammen i koncernens forretningsgrundlag og indtjening. For at kunne sammensætte optimale individuelle tilbud til koncernens kunder og samtidig sikre en effektiv forvaltning har koncernen udviklet et unikt risikostyret forvaltningskoncept. Strategien er at tilbyde kunder strategifonde indenfor forskellig risikomandater, samt singlestrategifonder for udvalgte markeder. Målet er at være førende på allokering uanset hvilken type forvaltning, det handler om.

Monyx Asset Management AB er investment manager, nominee og distributør for Monyx Fund SICAV. Opgaven som investment manager indebærer, at selskabet er ansvarlig for forvaltningen af de fonde, som findes under Monyx Fund. Alle direkte forvaltede midler er samlet i subfonde under Monyx Fund SICAV registreret i Luxembourg.

For yderligere information:

Monyx Asset Management AB – https://www.monyx.se/
Monyx AB – https://www.monyx.se/
Factor Insurance Group AB – http://www.factor.se/
SF Insurance Group AB – http://www.svfr.se/
Norr Finans og Försikring AB – http://www.norrfinans.se/
Hjerta – https://www.hjerta.se/
iZave AB – https://www.iZave.se/