Om NewCap

NewCap Holding A/S har en stærk position på det voksende marked for kapitalforvaltning, rådgivning om opsparing og forsikringsformidling i Sverige.

Det er koncernens forretningside, at tilbyde både privatpersoner og virksomheder et bredt udbud af produkter og services med en lokal forandring.

Koncernens væsentlige forretningsaktiviteter gennem de svenske selskaber Hjerta Norden AB, Hjerta Värdepappersservice AB og Monyx Asset Management AB. Selskaberne har hovedkontor i Stockholm og er repræsenteret over det meste af Sverige.

Hjerta Norden AB

Hjerta Norden AB er hovedselskabet og omfatter koncernens aktiviteter indenfor forsikringsmæglere, distribution, systemudvikling, infrastruktur, service og varetagelse af koncernfunktioner, samt håndterer drift og videreudvikling af franchisekoncept. Selskabet ejer flere forsikringsmæglervirksomheder helt og delvist, herunder Factor Insurance Service (Hjerta) AB, Norr Finans og Försäkring (Hjerta) AB og SF Insurance Group (Hjerta) AB

Hjerta Värdepappersservice AB

Hjerta Värdepapperssservice AB er koncernens værdipapirtilbud til forsikringsmæglere og rådgivere tilknyttet Hjerta. Selskabet har tilladelse til at drive værdipapirhandelsselskab (Värdepapperbolag).

Monyx Asset Management AB

Monyx omfatter Koncernens primære forvaltningsaktiviteter indenfor formueforvaltning og er Investment Manageer og NOminee for Monyx Fund Sicav registreret i Luxembourg. Opgaven som Investment mnager indebærer, at selskabet er ansvarlig for forvaltning af de fonde som findes under Monyx Fund. Selskabet har tilladelse til at drive værdipapirhandelsselskab (Värdepapperbolag).

Alle aktiviteter ledes af Johan Wagman (VD) og Emil Westgren (CFO), der også udgør koncernledelsen af de svenske forretningsaktiviteter.

Rådgivning og forvaltning er grundstammen

Rådgivning om og forvaltning af kundernes opsparing er grundstammen i koncernens forretningsgrundlag og indtjening. For at kunne sammensætte optimale individuelle tilbud til koncernens kunder og samtidig sikre en effektiv forvaltning har koncernen udviklet et risikostyret forvaltningskoncept. Strategien er at tilbyde kunder strategifonde indenfor forskellige risikoprofiler, samt singlestrategifonder for udvalgte markeder. Målet er at være førende på allokering uanset hvilken type forvaltning, det handler om.

Monyx Asset Management AB er investment manager, nominee og distributør for Monyx Fund SICAV. Opgaven som investment manager indebærer, at selskabet er ansvarlig for forvaltningen af de fonde, som findes under Monyx Fund. Alle direkte forvaltede midler er samlet i subfonde under Monyx Fund SICAV registreret i Luxembourg.

For yderligere information:

Monyx Asset Management AB – https://www.monyx.se
Hjerta Norden AB – https://www.hjerta.se
Hjerta Värdepappersservice AB – https://www.hjerta.se
Factor Insurance Group AB – http://www.factor.se
SF Insurance Group AB – http://www.svfr.se
Norr Finans og Försikring AB – http://www.norrfinans.se