Fondsbørsmeddelelse 17 – 2005

Capinordic-koncernen foretager rettet emission – uden fortegningsret til eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen for Capinordic A/S besluttede den 22. juni 2005 delvist at udnytte bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2005 til foretagelse af en rettet emission til et begrænset antal aktionærer på op til 10 % af selskabets aktiekapital
svarende til en nominel udvidelse på DKK 1.180.072.