NewCap
NewCap
Investorer
Selskabsmeddelelser

NewCap

NewCap Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen

NewCap Holding A/S har en stærk position på det voksende marked for kapitalforvaltning, rådgivning om opsparing og forsikringsformidling i Sverige.

Asset Management

Asset Management

Aktiviteterne indenfor rådgivnings- og forsikringsformidlingsaktiviteterne drives gennem særskilte datterselskaber i Sverige, og kapitalforvaltningen ligger hos Monyx Asset Management, der har en mangeårig erfaring med aktiv fondsforvaltning samt forvaltning af fondsforsikringer og pensionskapital.

Det er koncernens forretningside, at møde både privatpersoners og virksomheders behov med et bredt produkt- og serviceudbud og med en lokal forandring.

Koncernens væsentlige forretningsområder udføres gennem de 100% ejede svenske selskaber Monyx Asset Management AB, Monyx AB og iZave AB. Selskaberne har hovedkontor i Stockholm og er repræsenteret over det meste af Sverige.

Læs mere ……

NyHeder

Selskabsmeddelser 9. februar 2018

NewCap Holding A/S indgår aftale med 3 af i alt 5 sælger af iZave AB om betaling af en tillægskøbesum på SEK 9.000.000 til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav parterne imellem.

Selskabsmeddelelse 02 – 2018 15. januar 2018

Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med NewCap Holding A/S aktier

Selskabsmeddelelse 01 – 2018 21. december 2017

NEWCAP HOLDING A/S – FINANSKALENDER FOR 2018 – RETTELSE

Selskabsmeddelelse 12 – 2017 20. december 2017

NEWCAP HOLDING A/S – FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2017

Selskabsmeddelelse 11 – 2017 23. november 2017

Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 3. kvartal 2017

Selskabsmeddelelse 10 – 2017