NewCap
NewCap
Investorer
Selskabsmeddelelser

NewCap

NewCap Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen

NewCap Holding A/S har en stærk position på det voksende marked i Sverige for rådgivning om opsparing og forsikringsformidling samt formueforvaltning.

Forretningside

Asset Management

Det er koncernens forretningside at tilbyde både privatpersoner og virksomheder et bredt udbud af produkter og services med en lokal forandring.

Rådgivnings- og forsikringsformidlingsaktiviteterne drives gennem datterselskaber i Sverige under Hjerta Brandet, og formueforvaltningen drives gennem Monyx Asset Management.

Koncernen har sat et overordnet mål om at realisere en betydelig vækst i kapital under direkte forvaltning (AUM) og indtjening. Væksten skal primært skabes gennem en øget fokus på distribution.

Den gennemførte sammenlægning af tilkøbte og eksisterende aktiviteter under en forretningsmodel, sikrer en distribution og konkurrencekraft med stærkt fokus på kunderne, både privatpersoner og virksomheder.

Koncernens væsentlige forretningsaktiviteter gennem de svenske selskaber Hjerta Norden AB, Hjerta Värdepappersservice AB og Monyx Asset Management AB. Selskaberne har hovedkontor i Stockholm og er repræsenteret over det meste af Sverige.

Læs mere ……

NyHeder

Selskabsmeddelser 8. februar 2019

De svenske Pensionsmyndigheder (PPM) har meddelt at Monyx fonde vil blive afregistreret på PPM’s fondtorv.

Selskabsmeddelelse 02 – 2019 30. januar 2019

CEO Ole Rosholm fratræder 31. juli 2019 efter indgåelse af betingede aftaler om salg af selskabets forretningsaktiviteter

Selskabsmeddelelse 01 – 2019 20. december 2018

NEWCAP HOLDING A/S – FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2019

Selskabsmeddelelse 12 – 2018 13. december 2018

Fra truende konkurs til vellykket aftale om exit

Pressemeddelelse 01 – 2018 12. december 2018

NewCap Holding A/S indgår betingede aftaler om salg af hovedparten af koncernens svenske aktiviteter.

Selskabsmeddelelse 11 – 2018