NewCap
NewCap
Investorer
Selskabsmeddelelser

NewCap

NewCap Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen

NewCap Holding A/S har en stærk position på det voksende marked for uafhængig kapitalforvaltning, rådgivning om opsparing og forsikringsformidling i Sverige.

Asset Management

Asset Management

Aktiviteterne indenfor rådgivnings- og forsikringsformidlingsaktiviteterne drives gennem særskilte datterselskaber i Sverige, og kapitalforvaltningen ligger hos Monyx Asset Management, der har en mangeårig erfaring med aktiv fondsforvaltning samt forvaltning af fondsforsikringer og pensionskapital.

Det er koncernens forretningside, at møde både privatpersoners og virksomheders behov med et bredt produkt- og serviceudbud og med en lokal forandring.

Koncernens væsentlige forretningsområder udføres gennem de 100% ejede svenske selskaber Monyx Asset Management AB, Monyx AB og iZave AB. Selskaberne har hovedkontor i Stockholm og er repræsenteret over det meste af Sverige.

Læs mere ……

For Investorer

Halvårsrapport og Investorpræsentation 24. august 2017. Læs mere her.

Seneste årsregnskab

Præsentation fra seneste generalforsamling

NyHeder

Selskabsmeddelser 8. august 2017

Dato for offentliggørelse af halvårsrapport og tilhørende investorpræsentation

Investormeddelelse – 01 – 2017 22. juni 2017

NewCap Holding A/S – Etablering af warrantprogram til ledende medarbejdere i Monyx Asset Management AB og Monyx AB

Selskabsmeddelse 05 – 2017 5. april 2017

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S onsdag den 5. april 2017

Selskabsmeddelelse 04 – 2017 14. marts 2017

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S onsdag den 5. april 2017

Selskabsmeddelelse 03 – 2017 14. marts 2017

Årsregnskabsmeddelelse – Et 2016-resultat i toppen af de udmeldte forventninger

Selskabsmeddelelse 02 – 2017