Om NewCap

NewCap Holding A/S har igennem en længere årrække drevet virksomhed i Sverige indenfor rådgivning om opsparing og forsikringsformidling samt formueforvaltning ud fra en forretningside om at tilbyde privatpersoner og virksomheder et bredt udbud af produkter og services med lokal forandring.

Koncernens væsentligste forretningsaktiviteter var drevet under Hjerta brandet og Monyx Asset Management AB.

Efter den i 2019 gennemførte afståelse har koncernen efter en afviklingsperiode ikke længere nogle kundevendte aktiviteter. Tilbage i koncernen er udover indgåede earn out aftaler en række selskaber, udeståender m.v., der skal afvikles og afsluttes.

For en aktuel beskrivelse af earn out aftaler m.v. henvises til offentliggjorte regnskabsmeddelelser og selskabsmeddelelser.