Investor Relations

NewCap Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen. Selskabet er underlagt regler for udstedere af aktier for Nasdaq Copenhagen.

Målsætning

NewCap Holding A/S IR politik har først og fremmest til formål at give investorer et retvisende billede af selskabets aktiviteter og fremtidsudsigter, således at prisfastsættelsen af selskabets aktie reflekterer værdien af selskabet. Vi bestræber os på at sikre et acceptabelt informationsniveau om selskabets nuværende og forventede fremtidige situation, så markedet, nye investorer, analytikere, porteføljeforvaltere og andre, der ønsker at investere i vores aktie, altid har adgang til korrekt og tilstrækkelig viden om NewCap Holding A/S.

NewCap Holding A/S fører en informationspolitik, der er i overensstemmelse med oplysningsforpligtelserne for udstedere på Nasdaq OMX Copenhagen A/S og samtidig forsyner markedets aktører med en kvalificeret og retvisende viden om selskabets forhold.

NewCap Holding A/S har fastlagt følgende målsætning i vores IR-politik:

•    Sikre lige behandling af alle markedets aktører
•    Sikre at selskabets værdiskabelse i størst muligt omfang afspejles i den aktuelle kursfastsættelse
•    Skabe et indgående kendskab til selskabet og dermed en forøget interesse for handel med aktien

Alle oplysninger, der tilgår OMX Nasdaq, vil umiddelbart herefter være tilgængelige på vores hjemmeside.

Ansvarsområder og organisation
Direktionen har ansvaret for og varetager selskabets investor relations forhold.

Talspersoner

Selskabets direktør og bestyrelsesformand er bemyndiget til som talspersoner at kommunikerer med kapitalmarkedsdeltagere.

Hvis du ønsker yderligere information om aktiviteterne i NewCap Koncernen, kan du kontakte direktør Peter Steen Christensen.

Alternativt kan du skrive til info@newcap.dk