NewCap
NewCap
Investorer
Selskabsmeddelelser

NewCap

NewCap Holding A/S er noteret på Nasdaq Copenhagen

NewCap koncernen har i 2019 afhændet sine kundevendte aktiviteter indenfor rådgivning om opsparing og forsikringsformidling samt formueforvaltning. Afhændelsen er delvist vederlagt som earn out i form af en andel af fremtidige indtægter, primært af de afledte indtægter fra kapital under direkte forvaltning.

Overdragelsen er sket til professionelle og anerkendte aktører i Sverige indenfor de overdragne forretningsområder.

NewCap koncernens fortsatte virksomhed er primært håndtering af de indgåede earn out aftaler og sikring af, at det fremtidige cash flow bedst muligt kommer til glæde for NewCap Holding A/S’s aktionærer

For Investorer

Årsrapport 2022

NyHeder

Selskabsmeddelser 22. marts 2023

Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling 2023

Selskabsmeddelelse – 02 – 2023 21. marts 2023

Årsregnskabsmeddelelse 2022

Selskabsmeddelelse – 01-2023 21. december 2022

Finanskalender for regnskabsåret 2023

Selskabsmeddelelse – 10 – 2022 22. november 2022

 Periodemeddelelse 3. kvartal 2022

Selskabsmeddelelse 09 – 2022 13. september 2022

Ekstraordinær udlodning af udbytte

Selskabsmeddelelse – 08 – 2022