Vilkår / Disclaimer

Vilkår for brug af hjemmesiden www.newcap.dk

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af dette websted har udelukkende karakter af information. Oplysninger og synspunkter er udarbejdet af NewCap A/S og baseret på oplysninger fra kilder, der vurderes at være pålidelige, men oplysningerne er ikke individuelt verificeret. NewCap A/S garanterer ikke for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed eller for eventuelle unøjagtigheder eller udeladelser. Oplysninger og synspunkter kan ændres uden varsel. NewCap A/S og dets medarbejdere er ikke erstatningsansvarlige for tab opstået som følge af brug af dette websted. Brug af oplysningerne må ikke opfattes som professionel rådgivning eller bruges som erstatning herfor.

Ophavsret

NewCap A/S’ websted og design er beskyttet i henhold til gældende lovgivning om ophavsret. Reproduktion eller brug af sider, indhold eller data er kun tilladt efter forudgående skriftlig tilladelse fra NewCap A/S.