Bestyrelsen-old

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S består af 4 medlemmer
Mogens de Linde

Mogens de Linde

Bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem siden 12. januar 2010.
Mogens de Linde er eneindehaver af og adm. direktør i Byggeselskab Mogens de Linde. Siden midten af 1970-erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Storkøbenhavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål.
Direktør og ejer af
– Byggeselskab Mogens de Linde
Medlem af bestyrelsen i:
– Norisol A/S
– Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S samt en række selskaber under Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S.

Michael Vinther

Næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem siden 27. april 2011
Michael Vinther er advokat og en Danmarks førende profiler inden for erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelser. Han rådgiver en række private equity-fonde og erhvervsvirksomheder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlige karakter.
Medlem af bestyrelsen i en række selskaber, både finansielle selskaber og ikkefinansielle.

Peter Steen Christensen

Peter Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem siden 21. april 2010 og tillige administrerende direktør siden 27. august 2010.
Peter Steen Christensen er statsautoriseret revisor og selvstændig erhvervsdrivende samt eneindehaver af Peter Steen Christensen ApS og Excell Corporate Services ApS. Peter Steen Christensen har en omfattende erfaring indenfor økonomi, regnskab, investering, Corporate Finance samt ledelseserfaring fra direktørposter i revisions-, rådgivnings- og investeringsvirksomheder. Peter Steen Christensen er executive MBA fra CBS.
Eksternt valgt bestyrelsesformand i:
– EntenEller A/S (reklamebureau)
og medlem af bestyrelsen i Big-koncernen.

Peter Reedtz

Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem siden 8. juli 2010.
Peter Reedtz er cand. merc. i finansiering og er indehaver af Asset Allocation Instituttet, der er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet. Peter Reedtz har omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og er formand for Den Danske Finansanalytikerforenings Asset Allocation udvalg samt censor på CBS og Handelshøjskkolen i Aarhus, Aarhus Universitet.
Medlem af bestyrelsen i:
-Investeringsforeningen Spar Invest
-Coin Fondsmæglerselskab A/S
-Coin Competitive Investments A/S
-Monyx Financial Group AB