Bestyrelsen

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S består af 4 medlemmer

Mogens de Linde

Bestyrelsesmedlem og formand. Bestyrelsesmedlem siden 12. januar 2010.

Mogens de Linde

Mogens de Linde er stifter af og be- styrelsesformand i de Linde Holding A/S. Siden midten af 1970’erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Storkøbenhavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål. Mogens de Linde har særlig kompetence indenfor overordnet- virksomhedsledelse samt gennemførelse og implementering af akkvisitioner.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Byggeselskab Mogens de Linde A/S, bestyrelsesformand
 • De Linde Holding A/S, bestyrelses- formand
 • De Linde Familie Holding A/S, bestyrelsesformand
 • Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S, bestyrelsesformand
 • Jenagade 22 ApS, bestyrelsesformand
 • Komplementarselskabet Øer Mariti- me Havn ApS, bestyrelsesformand
 • Komplementarselskabet Øer Maritime Badeland ApS, bestyrelsesformand
 • Newco 2 A/S, bestyrelsesformand
 • Tagbolig A/S, bestyrelsesformand

Medlem af direktionen i:

 • Mogens de Linde – VSO
 • Fuglebakken 2021 ApS
 • Fuglebakken 2021 Holding ApS
 • Hillerødgade 31 ApS
 • MDL Holding 1 ApS
 • Sundmolen 5.06 ApS

Michael Vinther

Bestyrelsesmedlem og næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem siden 27. april 2011

Michael Vinther er advokat og partner hos DLA Piper Danmark, og har mere end 25 års erfaring med bestyrelses-arbejde og har i sin karriere været juridisk rådgiver i en række private equity-fonde og erhvervsvirksom-heder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlig karakter

Bestyrelsesmedlem i:

 • Aromateknik A/S, bestyrelsesfor mand
 • Anlama 3 Aps, bestyrelsesformand
 • AKP Group A/S
 • Boliggruppen A/S (inkl. 6 datterselskaber), bestyrelsesformand
 • Boliggruppen Erhverv A/S
 • S.E. Holding A/S
 • S. Electric ApS
 • Derma Pharm A/S
 • DLA Piper Denmark, Advokatpartnerselskab
 • DLA Piper Denmark Komplementar ApS
 • Don Plast 2003 A/S, bestyrelsesformand
 • Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S
 • Ejendomsselskabet Servicevej A/S
 • FB Gruppen A/S, bestyrelsesformand
 • FB-B A/S, bestyrelsesformand
 • FB-B II A/S, bestyrelsesformand
 • FB Holbæk Have A/S, bestyrelsesformand
 • FB Nærheden Øst A/S, bestyrelsesformand
 • Formuepleje Triple Alfa Global Equities A/S
 • Glasværket A/S
 • Indkøb DK A/S, bestyrelsesformand
 • Inox Stål Handelsselskab A/S
 • Intercool Food Technology ApS
 • Investeringsforeningen Formuepleje
 • JMI Gruppen A/S, bestyrelsesformand
 • JMI Investering A/S, bestyrelsesformand
 • JMI Ejendomme A/S, bestyrelsesformand
 • Justt ApS, bestyrelsesformand
 • Kapitalforeningen FP
 • Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
 • Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
 • Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
 • Kapitalforeningen Formuepleje Penta
 • Kapitalforeningen Formuepleje Safe
 • Kameraudlejningen ApS
 • K/S Hamborg Rehnbahnstrasse
 • Megatrend Invest A/S, Næstformand
 • MJJM A/S, bestyrelsesformand
 • Nordic Petrol Systems Holding ApS
 • Nybolig Jan Milvertz A/S bestyrelsesformand
 • Ny Valby Holding A/S, bestyrelsesformand
 • Ny Valby Udvikling A/S, bestyrelsesformand
 • Ny Valby Byggemodning P/S, bestyrelsesformand
 • Oestergaard A/S
 • Oestergaard Holding A/S
 • Rossing Gaard II Slagelse ApS, bestyrelsesformand
 • Sjællandske Ejendomme A/S, bestyrelsesformand
 • Sport Scandinavia A/S
 • Tech Town Odense A/S, bestyrelsesformand
 • Teglholmen V A/S, bestyrelsesformand
 • Udviklingsselskabet for Billige Boliger Komplementer ApS
 • WDP Holding A/S, bestyrelsesformand
 • Wibroe, Duckert & Partners A/S, bestyrelsesformand

Peter Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem siden 21. april 2010 og tillige medlem af direktionen siden 27. august 2010.

Direktør Peter Steen ChristensenPeter Steen Christensen er stats- autoriseret revisor og selvstændig erhvervsdrivende samt eneindehaver af Peter Steen Christensen ApS og Excell Corporate Services ApS. Peter Steen Christensen har en omfattende erfaring inden for økonomi, regnskab, investering, Corporate Finance samt ledelseserfaring fra direktørposter i revisions-, rådgivnings- og investeringsvirksomheder. Peter Steen Christensen er executive MBA fra CBS

Bestyrelsesmedlem i:

 • Raagaard Hansen Ejendomme A/S

Medlem af direktionen i:

 • Aktie- og Valutainvest ApS
 • Anpartsselskabet af 26. oktober 2012
 • CB1 ApS
 • Excell Corporate Services ApS
 • Excell Revision / Peter Steen Stats- autoriseret Revisor
 • Komplementarselskabet Retail Sverige ApS
 • Peter Steen Christensen ApS

Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem siden 8. juli 2010.

Peter ReedtzPeter Reedtz er cand.merc. i finan-siering og er indehaver af Asset Allocation Instituttet, der er en konsulent- og rådgivningsvirksom-hed, der beskæftiger sig med kapital- forvaltning og investerings- rådgivning under tilsyn af Finanstilsynet. Peter Reedtz har omfattende ledelses- erfaring fra den finansielle sektor og er censor på CBS og Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Core Bolig IX Investoraktieselskab (20 selskaber 1 – nr. 20)
 • Core Bolig IX Kommanditaktiesel- skab
 • Det Frederiksbergske Ejendoms-Societet Aktieselskab
 • Ewa Werner Holding ApS
 • Hypoflex A/S
 • Hypokredit A/S
 • Hypoteket A/S
 • Investeringsforeningen Sparinvest
 • NCI Credit Opportunity Fund A/S
 • Private Global Property GP ApS, bestyrelsesformand
 • TG Partners VI P/S
 • TG Partners VI P/S, Holding, Kbh
 • Thylander Gruppen A/S
 • Thylander Property Fund Hold. P/S

Medlem af direktionen i:

 • Asset Allocation Instituttet
 • Reedtz Fodbold ApS
 • Reedtz Invest ApS