Bestyrelsen

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S består af 5 medlemmer

Mogens de Linde

Bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem siden 12. januar 2010.

Mogens de LindeMogens de Linde er stifter af og bestyrelsesformand i de Linde Holding A/S Siden midten af 1970’erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Stor­københavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål. Mogens de Linde har særlig kompetence indenfor overordnet virksomhedsledelse samt gennemførelse og implementering af akkvisationer.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Byggeselskab Mogens de Linde A/S, bestyrelsesformand
 • De Linde HoldingA/S, bestyrelses­formand
 • Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S, bestyrelsesformand
 • Havnekanten A/SHJ Norden AB, Sverige (tidligere Hjerta Norden AB)
 • Jenagade 22 ApS, bestyrelsesfor­mand
 • Komplementarselskabet Øer Mariti­me Havn ApS, bestyrelsesformand
 • Komplementarselskabet Øer Maritime Badeland ApS, bestyrel­sesformand
 • KBSH ApS, bestyrelsesformand
 • KBSH Entreprenørselskab ApS, bestyrelsesformand
 • Newco 2 A/S, bestyrelsesformand
 • Sadolin Have HoldingApS, bestyrel­sesformand
 • Tagbolig A/S, bestyrelsesformand

Medlem af direktionen i:

 • Mogens de Linde -VSO
 • Overholding ApS
 • Sundmolen 5.06 ApS

Michael Vinther

Næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem siden 27. april 2011

Michael Vinther er advokat og en Danmarks førende profiler inden for erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelser. Han rådgiver en række private equity-fonde og erhvervsvirksomheder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlige karakter.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Aromateknik A/S, bestyrelsesformand
 • An lama 3 Aps, bestyrelsesformand
 • AKP Group A/S
 • Aktieselskabet Franske Vingarde A/S, bestyrelsesformand
 • Adelis Advisory I A/S Boliggruppen A/S (inkl. 6 dattersel­skaber) m, bestyrelsesformand
 • C.S.E. HoldingA/S
 • C.S. Electric ApS
 • Derma Pharm A/S
 • DLA Piper Denmark, Advokatpart­nerselskab
 • DLA Piper Denmark Komplementar ApS
 • Don Plast 2003 A/S, bestyrelsesfor­mand
 • Drømmeland A/S, bestyrelsesfor­mand
 • Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S
 • Ejendomsselskabet Servicevej A/S
 • Esoft systems a/s
 • FB Gruppen A/S
 • Formuepleje Triple Alfa Global Equities A/S
 • Glasværket A/S
 • lndkøb DK A/S, bestyrelsesformand
 • lnox Stal Handelsselskab A/S
 • lntercool Food Technology ApS
 • lnvesteringsforeningen Formue­pleje
 • JMI Gruppen A/S, bestyrelsesfor­mand
 • JMI lnvesteringA/S, bestyrelses­formand
 • JMI Ejendomme A/S, bestyrelses­formand
 • Justt ApS, bestyrelsesformand
 • K. A. Invest Holding A/S, bestyrel­sesformand
 • Kapitalforeningen FP Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
 • Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
 • Kapitalforeningen Formuepleje Merkur
 • Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
 • Kapitalforeningen Formuepleje Penta
 • Kapitalforeningen Formuepleje
 • Safe Kameraudlejningen ApS
 • Megatrend lnvestA/S, Næstformand
 • MJJM A/S, bestyrelsesformand
 • Nordic Petrol Systems HoldingApS
 • Nordic Compliance Services A/S
 • Nordic Cooking & Catering A/S
 • Nybolig Jan Milvertz A/S bestyrel­sesformand
 • Ny Val by Holding A/S
 • Ny Valby Udvikling A/S
 • Ny Valby Byggemodning P/S
 • Rossing Gaard II Slagelse ApS, bestyrelsesformand
 • Sjællandske Ejendomme A/S, besty­relsesformand
 • Tech Town Odense A/S, bestyrelses­formand

Medlem af direktionen i:

 • Vimmi Holding ApS

Peter Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem siden 21. april 2010 og tillige medlem af direktionen siden 27. august 2010.

Direktør Peter Steen ChristensenPeter Steen Christensen er statsautoriseret revisor og selvstændig erhvervsdrivende samt eneindehaver af Peter Steen Christensen ApS og Excell Corporate Services ApS. Peter Steen Christensen har en omfattende erfaring indenfor økonomi, regnskab, investering, Corporate Finance samt ledelseserfaring fra direktørposter i revisions-, rådgivnings- og inve­ste­rings­virksomheder. Peter Steen Christensen er executive MBA fra CBS.

Bestyrelsesmedlem i:

 • HJ Norden AB, Sverige (tidligere Hjerta Norden AB), bestyrelsesfor­mand
 • Fonden bedre børneliv SI
 • Raagaard Hansen Ejendomme A/S

Medlem af direktionen i:

 • Aktie- og Valutainvest ApS
 • Anpartsselskabet af 26. oktober 2012
 • CB I ApS
 • CSV Invest ApS
 • Excell Corporate Services ApS
 • Excell Revision / Peter Steen Stats­autoriseret Reviser
 • Institute for Applied Knowledge ApS
 • Komplementarselskabet Retail Sverige ApS
 • Peter Steen Christensen ApS

Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem siden 8. juli 2010.

Peter ReedtzPeter Reedtz er cand. merc. i finansiering og er indehaver af Asset Allocation Instituttet, der er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet. Peter Reedtz har omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og er formand for Den Danske Finansanalytikerforenings Asset Allocation udvalg samt censor på CBS og Handelshøjskkolen i Aarhus, Aarhus Universitet.

Bestyrelsesmedlem i:

 • Core Bolig IX lnvestoraktieselskab (20 selskaber nr. 1- nr. 20)
 • Core Bolig IX Kommanditaktiesel­skab
 • HJ Norden AB, Sverige (tidligere Hjerta Norden AB)
 • Hjerta Vardepapperservice AB, Sverige, bestyrelsesformand
 • Hypoteket ApS
 • Investeringsforeningen Sparinvest
 • Private Global Property GP ApS, bestyrelsesformand
 • TG Partners VI P/S
 • TG Partners VI P/S, Holding, Kbh
 • Thylander Gruppen A/S

Medlem af direktionen i:

 • Asset Allocation Instituttet
 • Reedtz Invest ApS