Fondsbørsmeddelelse 14 – 2007

 

Capinordic har offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal 2007

For 1. kvartal 2007 kan Capinordic A/S berette:

  • At Koncernen har realiseret sine budgetter for 1. kvartal 2007.
  • At Koncernen fastholder forventningen om at realisere et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet DKK 150 mio.
  • At Koncernens resultat før af- og nedskrivning samt skat pr. 31 marts 2007 er t.DKK 35.924 og resultatet efter skat er t.DKK 19.539.
  • At erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB er endelig pr. den 18. januar 2007, og indgår i konsolideringen fra denne dato.
  • At Koncernen den 25. januar 2007 modtog tilladelse fra Finansinspektionen til drift af fondbolaget Capinordic Fonder AB i Sverige.
  • At Capinordic A/S den 20. marts 2007 gennemførte en kontant rettet emission, der efter kvartalets udløb er fuldtegnet med et samlet bruttoprovenu på DKK 240 mio.
  • At Koncernen den 22. marts 2007 betinget har erhvervet Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S.
  • At Capinordic A/S den 7. maj 2007 har gennemført en betinget erhvervelse af Nordisk Fondservice AB – den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer.
  • At Capinordic A/S den 23. april 2007 har gennemført en betinget erhvervelse af Aktie- og Valutainvest ApS samt gennemført en kontant rettet emission rettet mod SL Nordic Holding ApS med et samlet bruttoprovenu på DKK 150 mio.
  • Capinordic A/S afholdt den 20. april 2007 ordinær generalforsamling. Selskabets årsrapport for 2006 blev godkendt og der blev meddelt decharge til selskabets ledelse. Capinordic koncernen opnåede i regnskabsåret 2006 et resultat før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat på t.DKK 83.155, og realiserede dermed selskabets meddelte forventninger i niveau t.DKK 80.000. I 2005 realiserede Capinordic koncernen et resultat før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat på t.DKK 3.024.

Fondsbørsmeddelelse 14 – 2007