Fondsbørsmeddelelse 16 – 2007

Indberetning af stemmerettigheder og samlet aktiekapital i Capinordic A/S

Jf. § 17 stk. 2 i Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser kan Capinordic A/S oplyse følgende:

Jf. selskabets vedtægter § 14 giver hvert aktiebeløb af én aktie på DKK 0,50 én stemme. Det samlede antal stemmerettigheder i selskabet udgør 89.564.766.

Selskabets aktiekapital udgør jf. selskabets vedtægter § 3 DKK 44.782.383 (danske kroner fireogfyrre millioner syv hundrede toogfirs tusinde tre hundrede treogfirs 00/100), fordelt på aktier à DKK 0,50, der registreres i Værdipapircentralen i størrelse à DKK 0,50.

Fondsbørsmeddelelse 16 – 2007