Fondsbørsmeddelelse 5 – 2007

Capinordic A/S: Meddelelse i forbindelse med aktiers optagelse til notering

Capinordic A/S har i forbindelse med erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB erlagt en del af købesummen ved apportemission. Aktierne, der knyttes til denne emission, er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 5. februar 2007.

Capinordic A/S ansøger aktierne optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs og skal med henvisning til Håndbog for udstedere, Kapitel 4, Afsnit 2, §4 hermed oplyse nedenstående.

Fondsbørsmeddelsle 5 – 2007