Fondsbørsmeddelelse 1 – 2007

Erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB er endelig

Erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB er endelig. Udviklingen i Monetar Pensionsförvaltning AB har efter indgåelse af den betingede aftale den 18. oktober 2006 været tilfredsstillende med en kundetilgang over gennemsnittet for de foregående 12 måneder. Ledelsen i Capinordic A/S har udarbejdet en lanceringsplan for koncernens fremtidige aktiviteter i Sverige. Planen skal sikre, at den positive udvikling fastholdes, samt at der opnås størst mulig synergieffekt mellem forretningsområderne Pension og Bank i Sverige:

  • Fase 1: Lancering Capinordic Fonder AB (forventet 1. kvartal 2007)
  • Fase 2: Lancering Capinordic Pension AB (forventet 2. kvartal 2007)
  • Fase 3: Lancering Capinordic Bank i Sverige (forventet 3./4. kvartal 2007)

Fondsbørsmeddelelse 1 – 2007