Fondsbørsmeddelelse 10 – 2005

Kvartalsvis indberetning af insideres aktiebeholdning – i henhold til regler gældende til og med 31.03.2005

I henhold til værdipapirhandelslovens § 37, stk. 8 skal Capinordic A/S herved indberette opgørelse over besiddelsen af Capinordic aktier for medlemmerne af bestyrelse og direktion samt for alle insidere og disses nærtstående, som udarbejdet på baggrund af disse personer og selskabers indberetninger til Capinordic.