Fondsbørsmeddelelse 12 – 2005

Obligationslån DKK 5 mill. – bestyrelsens beslutning og udstedelse Fondsbørsmeddelelse 2005

Capinordic A/S skal herved meddele, at bestyrelsen, i forlængelse af den af generalforsamlingen den 15. marts 2005 afgivne bemyndigelse til at optage konvertible lån, har besluttet at optage konvertible lån på nominelt i alt DKK 5 mill. til kurs 100 på følgende overordnede vilkår: