Fondsbørsmeddelelse 13 – 2007

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB – den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S har indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af Nordisk Fondservice AB.

Købesummen udgør ved aftalens indgåelse SEK 350 mio, svarende til ca. DKK 283 mio. Købesummen vederlægges ved kontant ca. DKK 146 mio. samt 4.931.940 stk. aktier. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,92 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S fra den 20. april 2007 til og med den 3. maj 2007.

Der er gennemført en tilfredsstillende due diligence. Capinordic A/S forventer, at erhvervelsen vil være endelig medio 2007. Erhvervelsen er blandt andet betinget af Finansinspektionens godkendelse.

Fondsbørsmeddelelse 13 – 2007