Fondsbørsmeddelelse 15 – 2007

Endelig erhvervelse af Aktie- og Valutainvest ApS

Capinordic A/S har gennemført en tilfredsstillende due diligence af Aktie- og Valutainvest ApS. Erhvervelsen er herefter endelig. Aktie- og Valutainvest ApS foretager investering i værdipapirer og valuta, og vil indgå i Capinordic koncernen som et 100% ejet datterselskab. Aktie- og Valutainvest ApS forventes at tilføre Capinordic koncernen:

1. videnkapital særligt inden for investering i valuta og afledte finansielle instrumenter
2. ejerandele i en række danske pengeinstitutter åbner mulighed for strategiske alliancer ved distribution m.v.

For yderligere information vedrørende erhvervelsen henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 af 23. april 2007.

Fondsbørsmeddelelse 15 – 2007