Fondsbørsmeddelelse 16 – 2005

Capinordic-koncernen foretager rettet emission – uden fortegningsret til eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen for Capinordic A/S har d.d. vedtaget delvist at udnytte bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2005 til foretagelse af en rettet emission til et begrænset antal aktionærer på optil 10 % af selskabets aktiekapital svarende til en nominel udvidelse på DKK 1.180.072, hvorefter selskabets aktiekapital vil udgøre DKK 12.980.988 såfremt emissionen fuldtegnes.