Fondsbørsmeddelelse 18 – 2007

Capinordic A/S erhverver Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S

Capinordic A/S har indgået betinget købsaftale om erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S.

Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S fokuserer på kapitalforvaltning for velhavende danskere med likvide formuer på over DKK 25 mio. Steffen Rønn stiftede selskabet i 2004 efter en karriere hos Merrill Lynch.

Købesummen er fastsat til DKK 140 mio., og erlægges dels ved en maksimal kontant betaling på DKK 42 mio. samt udstedelse af nye aktier svarende til restværdien. Fordelingen mellem aktier og kontant vederlaget fastsættes ved endelig aftaleindgåelse. Tegningskursen for de nye aktier i Capinordic A/S vil blive fastsat som et vægtet gennemsnit af de seneste 10 handelsdage på Københavns Fondsbørs A/S fra datoen for opfyldelse af de betingelser som aftalen er betinget af, herunder Finanstilsynets godkendelse. Til købsaftalen knyttes en prisreguleringsmekanisme.

Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S har en likvid egenkapital på t.DKK 29.113.

Fondsbørsmeddelelse 18 – 2007