Fondsbørsmeddelelse 18 – 2010

Prospekt for Capinordic A/S – Kapitaludvidelser/rettede emissioner

Nærværende prospekt udarbejdes som følge af to gennemførte rettede emissioner – en kontant rettet emission og et apportindskud.

Den kontant rettede emission foretages for at danne grundlag for gennemførsel af en kapitalforhøjelse i G P Børsmæglerselskab A/S, der skal skabe kapitalgrundlag for drift af pengeinstitut. Den kontant rettede emission skal yderligere danne grundlag for en kapitalreserve til Capinordic A/S.

Fondsbørsmeddelelse 18 – 2010