Fondsbørsmeddelelse 19 – 2007

Kapitalforhøjelser registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Capinordic A/S oplyser hermed, at følgende af selskabets kapitalforhøjelser er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Emission Nom. aktiekapital
DKK
Antal aktier á nom.
DKK 0,50
Yderligere
information
Kontant emission rettet mod SL Nordic Holding ApS 2.821.670 5.643.340 Fondsbørsmedde-lelse nr. 12/2007 af 7. maj 2007
Fondsbørsmedde-lelse nr. 15/2007 af 24. april 2007
Apportemission rettet mod SL Nordic Holding ApS i forbindelse med erhvervelse af Aktie og Valutainvest ApS 1.542.513 3.085.026 Fondsbørsmedde-lelse nr. 12/2007 af 7. maj 2007
Fondsbørsmedde-lelse nr. 15/2007 af 24. april 2007

 

Selskabets samlede aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 49.146.566 svarende til 98.293.132 stk. aktier.

Aktierne forventes registreret hos Værdipapircentralen og optaget til notering på Københavns Fondsbørs snarest muligt.

Fondsbørsmeddelelse 19 – 2007

Med venlig hilsen
Lasse Lindblad
Administrerede direktør

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerede direktør Lasse Lindblad
+45 8816 3000,
+45 4094 0708,
info@capinordic.com