Fondsbørsmeddelelse 27 – 2005

Indberetning af insideres handler med Capinordic aktier

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28 a, indberetter Capinordic A/S hermed følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handler med selskabets værdipapirer. Selskabet har modtaget oplysningerne den 6. september 2005.