Fondsbørsmeddelelse 28 – 2005

Capinordic-koncernen foretager rettet emission, gennemfører warrantprogram og udsteder aktier i forbindelse med konvertering af obligationer

Bestyrelsen for Capinordic A/S har d. 24. oktober 2005 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling d. 15. marts 2005 til foretagelse af en rettet emission til et begrænset antal aktionærer på 5 % af selskabets aktiekapital svarende til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 649.039. Emissionen er fuldtegnet med i alt 1.298.078 stk. aktier, hvorved den samlede aktiekapital udgør DKK 13.629.827 fordelt på 27.259.654 aktier á DKK 0,50, når kapitalforhøjelsen er fuldt indbetalt og registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.