Fondsbørsmeddelelse 28 – 2006

Indberetning af insideres handler med aktier i Capinordic A/S

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28 a, indberetter Capinordic A/S hermed følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handler med selskabets værdipapirer. Samtlige aktier er tegnet i forbindelse med selskabets kapitalforhøjelser se venligst fondsbørsmeddelelse nr. 10, 11 og 12. Aktierne fra alle fire rettede emissioner er alle registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen pr. 4. august 2006.

Fondsbørsmeddelelse 28 – 2006