Fondsbørsmeddelelse 3 – 2006

Udvidelse af aktiekapitalen ved gennemførsel af aftalen om erhvervelse af aktierne i G P Børsmæglerselskab A/S

Capinordic A/S har i januar gennemført en tilfredsstillende due diligence og Finanstilsynet har i februar har godkendt erhvervelsen af aktiekapitalen i G P Børsmæglerselskab A/S. På denne baggrund er betingelserne i aktieoverdragelsesaftalen af 29. december 2005 opfyldt og bestyrelsen for Capinordic A/S har derfor gennemført aktieoverdragelsesaftalen ved delvist at udnytte sin bemyndigelse til at foretage en rettet emission i form af et apportindskud rettet mod sælger af aktierne G P Børsmæglerselskab A/S, FSLH Holding A/S.

Fondsbørsmeddelelse 3 – 2006