Fondsbørsmeddelelse 3 – 2007

Forventet fusion mellem Capinordic Bank A/S og Proviso Fondsmæglerselskab A/S

Ledelsen i Capinordic A/S har ansøgt Finanstilsynet og Skattemyndigheden om tilladelse til at fusionere Proviso Fondsmæglerselskab A/S ind i Capinordic Bank A/S. Fusionen gennemføres i naturlig forlængelse af koncernens akkvisitionsstrategi. Akkvisitionsstrategien skal i kombination med koncernens organiske vækst danne grundlaget for en skandinavisk finanskoncern.

Fusionen forventes gennemført i 1. halvår 2007 og vil have virkning fra 1. januar 2007.

Ledelsen i Capinordic A/S vurderer, at en fusion vil medføre en mere effektiv udnyttelse af synergieffekter og videnkapitalen i Proviso Fondsmæglerselskab A/S og Capinordic Bank A/S. Ligesom at koncernens indtjeningsgrundlag udvides.

Fondsbørsmeddelelse 3 – 2007