Fondsbørsmeddelelse 32 – 2005

Capinordic-koncernen foretager kontant rettet emission

Bestyrelsen for Capinordic A/S har d. 14. december 2005 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen fra den ekstraordinære generalforsamling d. 12. marts 2004 til foretagelse af en rettet emission til et begrænset antal aktionærer. Emissionen svarer til 16,78 % af selskabets nuværende aktiekapital og 15,23 % af selskabets aktiekapital efter registrering af selskabets rettede emission og konvertering af obligationer som offentliggjort i selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 26.