Fondsbørsmeddelelse 33 – 2006

Værdipapirnote samt resumé – med udgangspunkt i prospekt af 23. maj 2006

Baggrunden for gennemføreslen af fire rettede emissioner og denne værdipapirnote:
Capinordic koncernen er i færd med at skabe grundlag for dannelse og drift af pengeinstitut i kraft af provenuet fra udvidelse af aktiekapitalen og erhvervelse af virksomheder.

Fondsbørsmeddelelse 33 – 2006