Fondsbørsmeddelelse 4 – 2006

Årsrapport 2005 for Capinordic A/S

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Capinordic A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Fondsbørsmeddelelse 4 – 2006