Fondsbørsmeddelelse 4 – 2007

Kapitalforhøjelse er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Capinordic A/S oplyser hermed, at selskabets kapitalforhøjelse, der knyttes til erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB dags dato er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Fondsbørsmeddelelse 4 – 2007