Fondsbørsmeddelelse 43 – 2006

Supplerende indberetning af insideres handler med aktier i Capinordic A/S

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28 a, indberetter Capinordic A/S hermed følgende supplerende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handler med selskabets værdipapirer.