Fondsbørsmeddelelse 6 – 2007

Capinordic A/S – Årsregnskabsmeddelelse 2006

før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat på t.DKK 83.155, og realiserede dermed selskabets meddelte forventninger i niveau t.DKK 80.000. I 2005 realiserede Capinordic koncernen et resultat før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat på t.DKK 3.024.

Capinordic koncernen forventer for 2007 et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet t.DKK 150.000.

I 2006 positionerede Capinordic koncernen sig som Skandinaviens nye finanskoncern. Grundstenen blev cementeret i form af lanceringen af Capinordic Bank A/S, Capinordic Fonder AB, Capitrader.dk, Capinordic Property Management A/S med mere.

Samtidig med dette blev fundamentet for fortsat vækst etableret i form af gennemførsel af seks kapitalforhøjelser med et samlet provenu på DKK 1,24 mia. samt gennemførsel af en række væsentlige akvisitioner herunder Monetar Pensionsförvaltning AB, G P Børsmæglerselskab A/S samt Proviso Fondsmæglerselskab A/S. Akkvisitionerne tilførte videnkapital, relevante godkendelser fra både det svenske og danske finanstilsyn samt kundebaser og markedsandele.

Capinordic koncernens aktivitetsniveau og resultater har i 2006 været meget tilfredsstillende. Capinordic A/S offentliggør årsrapport for 2006 den 12. april 2007.

Fondsbørsmeddelelse 6 – 2007