Fondsbørsmeddelelse 7 – 2007

Capinordic A/S gennemfører kontant rettet emission med samlet bruttoprovenu på op til DKK 240 mio.

Bestyrelsen i Capinordic A/S har besluttet at gennemføre en kontant rettet emission med et samlet bruttoprovenu ved fuldtegning på DKK 240 mio.

Tegningskursen er fastsat til DKK 27,23. Kapitalforhøjelse svarer til en udvidelse af aktiekapitalen med op til 8.800.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,50, svarende til en nominel udvidelse på op til DKK 4.400.000. Kapitalforhøjelsen gennemføres med henblik på understøttelse af selskabets vækst- og akkvisitionsstrategi. Den rettede emission gennemføres uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Tegningsperioden løber fra 20.marts 2007 frem til 1. maj 2007. Bestyrelsen har modtaget forhåndstegninger på samlet DKK 165 mio.

Fondsbørsmeddelelse 7 – 2007