Fondsbørsmeddelelse 8 – 2007

Capinordic A/S har indgået betinget købsaftale om erhvervelse af Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S

Capinordic A/S har den 22. marts 2007 indgået en betinget købsaftale om erhvervelse af Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S samt Dansk Autoriseret Markedsplads A/S.
Aftalen er betinget af Finanstilsynets godkendelse samt en tilfredsstillende due diligence. Det samlede vederlag består dels af en kontant erlæggelse på DKK 30 mio. og dels ved udstedelse af 2.702.702 stk. aktier i Capinordic A/S. Capinordic A/S erhverver Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S som led i koncernens vækststrategi, der bygger på en kombination mellem akkvisitioner, alliancer og organisk vækst.

Fondsbørsmeddelelse 8 – 2007