Fondsbørsmeddelelse 9 – 2007

Capinordic A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 20. april 2007 kl. 14

I fondsbørsmeddelelsen nedenfor finder du dagsorden og fuldstændige forslag.

Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil den 15. april 2007 rekvireres ved skriftlig henvendelse, indeholdende VP konto nr. eller navn og adresse på depotejer til Capinordic A/S, Box 69, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, att. Katrine H. Schlichtkrull.

Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Dagsorden og årsrapport for 2006 med påtegning af revisionen og underskrift af direktion samt bestyrelse, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt på selskabets adresse Strandvejen 58, 4. sal, 2900 Hellerup fra den 12. april 2007.

Fondsbørsmeddelelse 9 – 2007