Halvårsrapport 2007

Capinordic A/S har offentliggjort halvårsrapport for 1. halvår 2007

Halvårsrapporten er ikke revideret.

For 1. halvår 2007 kan Capinordic A/S berette:

 • At Koncernen har realiseret sine forventninger til 1. halvår 2007.
 • At Koncernen fastholder forventningen om at realisere et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet DKK 150 mio.
 • At Koncernens resultat før af- og nedskrivninger samt skat for 1. halvår 2007 udgør t.DKK 56.043 og resultatet efter skat udgør t.DKK 36.328.
 • At Koncernens resultat før af- og nedskrivninger samt skat for 2. kvartal 2007 udgør t.DKK 20.119 og resultatet efter skat udgør t.DKK 16.789.
 • At erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB er endelig pr. 18. januar 2007, og indgår i regnskabskonsolideringen fra denne dato.
 • At Koncernen den 25. januar 2007 modtog tilladelse fra Finansinspektionen til drift af forvaltningsselskabet Capinordic Fonder AB i Sverige.
 • At Capinordic A/S forventer at lancere en bankfilial i Sverige i 1. halvår 2008 og ikke som tidligere meddelt 2. halvår 2007.
 • At Capinordic A/S har gennemført to kontant rettede emissioner med et samlet bruttoprovenu på DKK 390 mio. samt to apportemissioner med et samlet bruttoprovenu på DKK 220 mio. Apportemissionerne blev gennemført som led i erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB samt Aktie- og Valutainvest ApS.
 • At Capinordic A/S den 25. juni 2007 betinget har erhvervet Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S. Købesummen udgør maksimalt DKK 140 mio.
 • At Koncernen den 22. marts 2007 betinget har erhvervet Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. Købesummen er fastsat til DKK 100 mio.
 • At erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB er endelig pr. 7. august 2007. Nordisk Fondservice AB indgår i konsolideringen fra denne dato. Købesummen udgjorde DKK 276 mio.

Kommentar fra administrerende direktør Lasse Lindblad:

”Capinordic Koncernen fokuserer på højmarginale forretningsområder og rentable kundesegmenter. Vækststrategien bygger på akkvisitioner, organisk vækst og alliancer. I 1. halvår 2007 har Capinordic gennemført en række strategiske akkvisitioner, der styrker koncernens markedsposition markant – særligt i Sverige.

Nu skal Capinordic vise aktionærerne investeringernes værdi.

Vi skal nu fokusere på at styrke det fundament, der skal skabe vores organiske vækst. Væsentlige faktorer er således udnyttelse af synergier mellem forretningsområder, udnyttelse af videnkapital & videndeling gennem fokus på kommunikation & HR og i særdeleshed udvikling af effektive IT-løsninger.”

Halvårsrapport 2007

Yderligere oplysninger:

Lasse Lindblad,
Administrerende direktør
Mobil: +45 4094 0708
Telefon: +45 8816 3000
Telefax: +45 8816 3003
E-mail: info@capinordic.com