Selskabsmeddelelse 10 – 2010

Capinordic Bank A/S indstiller til Capinordic A/S’ bestyrelse, at der indgives betalingsstandsning

Finanstilsynet meddelte den 4. februar 2010 Capinordic Bank A/S, der er et datterselskab af Capinordic A/S, frist til opfyldelse af det individuelle fastsatte solvenskrav til den 10. februar 2010 kl. 12.00. Capinordic Banks’ ledelse har anvendt den mellemliggende periode til at gennemgå samtlige bankens engagementer, aktiver og retssager med hjælp fra eksterne rådgivere. Disse undersøgelser konkluderer forøgede nedskrivninger og øget reservation til retssager. Capinordic Bank A/S opfylder derfor ikke solvensbehovet. Samtidigt har Capinordic Banks ledelse forsøgt at gennemføre de nødvendige initiativer, herunder etablering af det nødvendige kapitalberedskab. Dette er desværre ikke lykkedes inden for den korte tidsfrist.

Bestyrelsen i Capinordic A/S har på et bestyrelsesmøde i dag revurderet situationen og er kommet til den konklusion, at det ikke er muligt at stille det nødvendige kapitalberedskab til rådighed for Capinordic Bank A/S på det foreliggende grundlag.

På den baggrund har Capinordic Banks direktion indstillet til bestyrelsen, at der indgives anmodning om betalingsstandsning. Bestyrelsen har på et bestyrelsesmøde i dag besluttet at følge anmodningen fra Capinordic Banks direktion. Det vurderes fortsat, at aktiverne overstiger passiverne. Endvidere vurderes det, at alle kunders indlån vil blive dækket.

Som følge af ovenstående revurderer Capinordic A/S forventningerne til Koncernens resultat for 2009. Koncernen forventer nu et underskud før skat på DKK 1.275 – 1.375 mio., inkl. kursreguleringer samt nedskrivninger af udlån og immaterielle aktiver.

Selskabsmeddelelse 10 – 2010

Med venlig hilsen
Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 2688 8900,
info@capinordic.com