Selskabsmeddelelse 11 – 2010

Capinordic Bank A/S – Finanstilsynet har i dag indgivet konkursbegæring mod Capinordic Bank A/S

Capinordic Bank A/S, der er et datterselskab af Capinordic A/S, indgav i går den 10. februar 2010 anmeldelse om betalingsstandsning.

Finanstilsynet har i dag indgivet konkursbegæring mod Capinordic Bank A/S med henvisning til lov om finansiel virksomhed § 234, idet Capinordic Bank A/S anses for at være insolvent. Sø- og Handelsrettens skifteret har efterfølgende taget Capinordic Bank A/S under konkursbehandling.

Capinordic A/S forventer at der herefter mellem konkursboet og Finansiel Stabilitet A/S, eller et datterselskab heraf, bliver indgået aftale om hel eller delvis overdragelse af aktiver og passiver i Capinordic Bank A/S til Finansiel Stabilitet A/S (eller et datterselskab).

Capinordic A/S vil så vidt muligt følge behandlingen af konkursboet for at sikre, at de tilstedeværende værdier sikres i bedst muligt omfang.

Selskabsmeddelelse 11 – 2010

Med venlig hilsen
Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
+45 2688 8900,
info@capinordic.com