Selskabsmeddelelse 13 – 2010

Capinordic A/S har offentliggjort årsrapport 2009

Regnskabsåret 2009 og de første måneder af 2010 har været en meget turbulent periode for Capinordic Koncernen. Den finansielle krise, usikkerheden på de finansielle markeder og den samfundsøkonomiske udvikling har givet store udfordringer for hele den finansielle sektor, herunder Capinordic Koncernen.

Hvor dele af Koncernens aktiviteter inden for Asset Management og Banking var meget påvirkede af de nye markedsvilkår, var andre aktiviteter – særligt de svenske kapitalforvaltningsaktiviteter og distributionen heraf – påvirket i betydeligt mindre omfang. Koncernen gennemførte derfor i 2009 en justering og tilpasning af organisationen, og afviklede ved denne lejlighed en række aktiviteter.

Særligt Koncernens Banking division har oplevet en hård opbremsning i aktivitetsniveauet. Koncernens samlede resultat før skat for 2009 udgjorde DKK -1.389 (-513) mio. Heraf udgjorde resultat før skat i Banking divisionen DKK -1.157 (-429) mio. Resultatet er påvirket af, at Koncernen i 2009 har valgt at nedskrive alle værdier relateret til Capinordic Bank A/S.

Selskabsmeddelelse 13 – 2010

Se årsrapport 2009

Administrerende direktør, Henrik Vad:
”Finansåret 2009 og begyndelsen af 2010 har været en turbulent periode for Capinordic Koncernen, særligt i lyset af den efterfølgende konkurs i Capinordic Bank A/S.

Der ligger en stor opgave foran os for at genskabe tilliden til Capinordic Koncernen. Med vores garantistillelse overfor kunder i Capinordic Bank A/S, der ikke var dækket af svensk eller dansk indskydergaranti, har vi taget det første skridt til at genskabe denne tillid hos vore kunder, samarbejdspartnere og aktionærer.

Koncernen indeholder fortsat værdifulde forretningsområder, som har et potentiale for udvikling og øget indtjening. Derfor vil ledelsen målrette fokus mod de profitable enheder, markeder og produkter. Koncernens nye ledelse er allerede i gang med at fastlægge den strategi, der skal sikre en langsigtet værdiskabelse for vores aktionærer. De igangværende og kommende tiltag forventes at medføre en forandret Capinordic Koncern i kraft af en transformation af de grundlæggende værdier, filosofi og kultur, der skal styre ledelsens og medarbejdernes fremtidige aktiviteter i Koncernen.”

Med venlig hilsen

Henrik Vad
Adm. direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Henrik Vad
+45 8816 3000,
info@capinordic.com