Selskabsmeddelelse 14 – 2008

Storaktionærmeddelelse vedrørende Capinordic A/S og meddelelse om insiders handel med aktier i Capinordic A/S

Denne meddelelse angående Capinordic A/S, CVR-nr. 13… , Strandvejen 58 2900 Hellerup (“Selskabet”) gives i henhold til værdipapirhandelslovens § 28a, værdipapirhandelslovens § 29, jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 22. oktober 2007 om storaktionærer samt aktieselskabslovens § 28 a.

Selskabsmeddelelse 14 – 2008