Selskabsmeddelelse 2 – 2009

Capinordic sætter fokus på kapitalforvaltning, styrker ledelsesteamet samt gennemfører optionsprogram.

Capinordics aktiviteter indenfor kapitalforvaltning har, særligt i Sverige, vist sig succesfulde, hvor Capinordic har været i stand til at fastholde en stigning i aktivitetsniveauet samt en høj nettokundetilgang på trods af et svært år i 2008.

Bestyrelsen i Capinordic A/S har besluttet at fokusere yderligere på Koncernens aktiviteter indenfor Kapitalforvaltning og har som følge heraf tilpasset sin organisationsstruktur og foretaget følgende ansættelser:

  • Eric Michelsen, Group COO
  • Steen Jakobsen, Group CIO, Managing Director Asset Management
  • Jesper Christiansen, CEO i Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S
  • Lars Riis-Kofoed, Treasurer i Capinordic A/S

Yderligere har adm. direktør Lasse Lindblad besluttet at oprette et ledelsesteam, der udover de ovenfor nævnte, omfatter Group CFO Brian Steffensen, MD Banking Henrik Juul, MD Private Financial Services Anders Conradzon og CEO i Capinordic Asset Management AB Thomas Fjällström.

Bestyrelsen i Capinordic A/S har endvidere besluttet at benytte en del af Selskabets beholdning af egne aktier til gennemførelse af et optionsprogram for at understøtte de nyrekrutteredes incitament samt til udvalgte eksisterende medarbejdere i Koncernen.

Som konsekvens af ovenstående fastholdes den eksisterende bemyndigelse i selskabets vedtægters §9 til at gennemføre et eller flere tegningsoptionsprogrammer med udstedelse af op til 3,5 mio. stk. aktier. Politikken, der knyttes til fremtidige tegningsoptionsprogrammer omfatter tildeling af op til 1,2 mio. stk. aktier per år.

Selskabsmeddelelse 2 – 2009