Selskabsmeddelelse 2 – 2010

Bestyrelsen i Capinordic A/S revurderer koncernens forventede resultater for 2009 og vedtager ændringer i topledelsen

Som følge af den dårlige præstation i Capinordic Bank A/S, først og fremmest signifikant lavere investment banking fee og kommissionsindtjening på grønne projekter har bestyrelsen i Capinordic været nødsaget til at revurdere dets forventninger for så vidt angår netto rente- og gebyrindtægter for det samlede regnskabsår 2009 fra et spænd fra DKK 210-265 mio. til omtrent DKK 170 mio., og dets forventninger om et resultat før skat (eksklusiv kursregulering og nedskrivninger af udlån og immaterielle aktiver) fra et spænd fra DKK -65 til -135 mio. til et spænd fra DKK -140 til -170 mio.

Foreløbigt estimat for resultat før skat (inklusiv kursregulering og nedskrivninger af udlån og immaterielle aktiver) beløber sig til mellem DKK -825 mio. og DKK -875 mio. for 2009.

Med henblik på at forbedre koncernens resultater fratræder Lasse Lindblad stillingen som adm. direktør med øjeblikkelig virkning efter fælles overenskomst. Bestyrelsen har samtidigt besluttet at udpege Henrik Vad som ny adm. direktør for Capinordic A/S.

Henrik Vad (49) kommer fra stillingen som Executive Director i Saxo Bank, som han har bestridt siden den 1. marts 2008. Forud for dette var han adm. direktør for SkandiaBanken A/S, som han udviklede til at blive blandt Danmarks 20 største banker.

Selskabsmeddelelse 2 – 2010

Med venlig hilsen

Claus Ørskov
Bestyrelsesformand
Tlf. 3323 1010

Mogens de Linde
Bestyrelsesmedlem
Tlf. 4029 6570