Selskabsmeddelelse 24 – 2007

Indberetning af insideres handler med aktier i Capinordic A/S – vedrørende DKA Finans ApS

Under henvisning til værdipapirhandelslovens § 28 a, indberetter Capinordic A/S hermed følgende oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handler med selskabets værdipapirer. Selskabet har modtaget oplysningerne den 11. juli 2007.

Selskabsmeddelelse 24 – 2007