Selskabsmeddelelse 3 – 2009

Tilpasning af forventninger til regnskabsåret 2008

Capinordic A/S tilpasser sine forventninger for regnskabsåret 2008. Tilpasningen foretages som konsekvens af den forværrede udvikling på de finansielle markeder i 4. kvartal 2008, hvor kapitalmarkederne i stigende grad blev præget af immobilitet og illikviditet.

Selskabsmeddelelse 3 – 2009