Selskabsmeddelelse 32 – 2007

Kapitalforhøjelse registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Capinordic A/S oplyser hermed, at selskabets kontant rettede emission af 20. marts 2007 er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Kapitalforhøjelsen svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 4.400.000 svarende til 8.800.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,50.

For yderligere information om den kontant rettede emission henvises til Selskabets seneste prospekt offentliggjort den 23. juli 2007.

Selskabets aktiekapital udgør herefter nominelt DKK 53.546.566 svarende til 107.093.132 stk. aktier à nominelt DKK 0,50.

Selskabsmeddelelse 32 – 2007