Selskabsmeddelelse 35 – 2007

Aktiers optagelse til notering i forbindelse med erhvervelse af Nordisk Fondservice AB

Capinordic A/S har i forbindelse med erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB erlagt en del af købesummen ved apportemission. Aktierne, der knyttes til denne emission, er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. august 2007.

Nordisk Fondservice AB er etableret i 1999 og forvalter fondförsäkringer i Sverige. Nordisk Fondservice AB oplever en meget positiv vækst og har indgået 10.000 nye aftaler med kunder siden indgåelse af den betingede købsaftale i maj og haft en tilgang i forvaltet kapital på 1,1 mia. SEK. Nordisk Fondservice AB forvalter herefter SEK 8,5 mia.

Capinordic A/S ansøger aktierne optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs og oplyser, med henvisning til Håndbog for udstedere, Kapitel 4, Afsnit 2, §3 følgende.

Selskabsmeddelelse 35 – 2007