Selskabsmeddelelse 38 – 2007

Endelig erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S

Erhvervelse af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er nu endelig. Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S konsolideres ind i Capinordic Koncernens regnskab pr. 11. oktober 2007.

Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S fokuserer på kapitalforvaltning for velhavende danskere med likvid formue på over DKK 25 mio.

Den samlede købesum på overtagelsestidspunktet fastsættes til DKK 138 mio., hvoraf DKK 97 mio. erlægges i aktier, svarende til 4.162.486 stk. aktier à nom. DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 23,30 beregnet som et vægtet gennemsnit af markedskursen fra den 27. september til 10. oktober 2007.

Selskabsmeddelelse 38 – 2007