Selskabsmeddelelse 39 – 2007

Endelig erhvervelse af Dansk O.T.C og Dansk AMP

Capinordic A/S’ erhvervelse af O.T.C Fondsmæglerselskab A/S (Dansk O.T.C) og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP) er nu endelig. Selskaberne konsolideres ind i Capinordic A/S’ regnskab pr. 12. oktober 2007.

Den samlede købesum fastsættes til DKK 105 mio., hvoraf DKK 75 mio. erlægges i aktier, svarende til 2.702.702 stk. aktier à nom. DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,75 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 21. marts 2007, dagen før indgåelse af den betingede aftale.

Selskabsmeddelelse 39 – 2007